عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 566
دیروز : 246
بازدید کل : 85179
دانلود نمونه سوالات كتاب وصيت نامه امام

سوالات تستي كتاب وصيت نامه امام (تاليف شفيعي مازندراني)همراه با پاسخ

قيمت:5000 تومان

1- وصيت كردن براي چه كسا ني واجب است ؟


 الف : براي كساني كه اموالي دارند


 ب : براي كساني كه حقوقي برعهده آنهااست .


 ج : هردومورد د: واجب نيست


 2- مخاطبان وصيت نامه امام چه كساني هستند؟


 الف)ملت ايران ب)ملل اسلامي


 ج)مظلومان جهان د)همه موارد


 3- كدام گزينه صحيح است؟


 الف)مخالفت با وصاياي اخلاقي مشكل آخرين است.


 ب)مخالفت با وصاياي حقوقي مشكل آخرين است


 ج)مخالفت با وصاياي اخلاقي عتاب و كيفر حقوبي را به بار مي آورد.


 د)مخالفت با وصاياي اخلاقي وحقوقي عتاب و كيفر حقوقي را به بار مي آورد


 4 – مؤسس مذهب شيعه كيست ؟


 الف) پيامبر(ص) ب) حضرت علي (ع) ج) امام صادق(ع) د) امام حسين(ع)


 5- به فرموده امام خميني (ره) مساله كربلادرراس مسائل .......است ؟


 الف : فرهنگي ب : سياسي ج : اعتقادي د: اجتماعي


 6- هدف اساسي قيام امام حسين (ع) كدام است :


 الف : حاكميت حق ب : حاكميت قانون


 ج : كوتاه شدن دست هواپرستان د: هرسه مورد


 7- - زينت آسمانها و زمين از القاب كدام امام است ؟


 الف ): حضرت علي (ع) ب)امام حسن (ع) ج) امام حسين (ع) د) پيامبر اكرم(ص)


 8- زنده نگه داشتن حماسه عاشورا عامل كداميك از موارد زير است ؟


 الف) عامل امر به معروف و نهي از منكر ب) عامل وحدت مسلمانان


 ج) عامل برپا گشتن نماز د) عامل جاودانگي حماسه عاشورا


 9 - محرم فرياد ......... بر ...........است


 الف ) مظلوم بر ظالم ب) مسلمان بر كافر ج) فقير بر غني د) هر سه گزينه


 10امام خميني (ره) به طلاب نصيحت مي كردند كه اگر يك قدم به سوي ........... بر مي داريد دو قدم به سوي ........... برداريد.
تعداد سوالات با پاسخنامه 111 تا مي باشد كه بعد از دانلود فايل  مشاهده مي نماييد.


خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 5,000 تومان