عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 88
دیروز : 166
بازدید کل : 237057
امامت حضرت علي درآيينه سنت

امامت حضرت علي درآيينه سنت

قيمت: 8000 تومان

دراين تحقيق ارزشمند شما با چگونگي بررسي امامت امام علي درايينه اهل سنت وروايات واحاديث اشنا مي شويد همچنين واقعه غدير دراين تحقيق شرح كامل داده شده .مي توانيد ازان به عنوان پايان نامه نيز استفاده نماييد.


اين تحقيق امامت امام علي رادرزمينه هاي مختلف به خصوص واقعه غديرخم ازديدگاه قرآن اهل سنت و احاديث متواتر وروايات ائمه وصحابه وبزرگان اهل سنت بررسي مي كند وبه حقانيت واقعه غدير وامامت وجانشيني وولايت امام علي عليه السلام تاكيد وبه اثبات آن مي پردازدوسپس ان رادركنار احاديث وروايات شيعه قرارمي دهد وجمع بندي ونتيجه گيري مي نمايد .اين تحقيق ارزشمند راازدست ندهيد وقابل استفاده براي محققان وعلوم مختلف ودانشجويان رشته الهيات ومعارف اسلامي وهمچنين كاربرد آن درهفته وحدت نيزمي باشد.

خريد        سوال از فروشنده

قیمت : 8,000 تومان