عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 72
دیروز : 93
بازدید کل : 224812
دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در كاركنان

دانلود بررسي رابطه هوش و رضايت شغلي در كاركنان

قيمت:40000 تومان

چكيده


به بررسي رابطه ي بين هوش و رضايت شغلي پرداخته ميشود  از دوابزار ماتريس هاي پيش رونده ريون و رضايت شغلي JDI استفاده گرديد و به منظور بررسي رابطه متغيرهاي زمينه اي با ميزان هوش و ميزان رضايت شغلي از آزمون هاي تي مستقل وتحليل واريانس يك طرفه استفاده شد كه نتايج نشان داد هوش با متغيرهاي جنس، سن، سابقه، تحصيلات رابطه معني داري دارد و رضايت شغلي با متغيرهاي سابقه، تحصيلات و درآمد رابطه معني داري داشته است.


خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 40,000 تومان