عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 60
دیروز : 93
بازدید کل : 224800
دانلود بررسي اثربخشي آموزش حل مسئله بر هويت نوجوانان

دانلود بررسي اثربخشي آموزش حل مسئله بر هويت نوجوانان

قيمت:40000 تومان

چكيده


 به بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئله بر هويت دانش آموزان پرداخته شد   روش تحقيق استفاده شده درتحقيق حاضر ازنوع همبستگي است   جامعه مورد مطالعه درتحقيق حاضر عبارتند از دانش آموزان ترم تابستان كانون پرورش فكري كودكان كوي 13 آبان شهرتهران . باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود50نفراست كه با استفاده از جدول دمورگان براي گروه هاي همبسته  استفاده شده است . كه آزمون هويت من با استفاده از آزمون هاي تي­تك نمونه­اي فرضيه­هاي پژوهش مورد بررسي قرارگرفت.


كه نتايج ذيل را در بر داشت:


   با توجه به نتايج ثبت شده مشخص مي­گردد كه متغير هويت شخصي اين تحقيق به طور كلي در بازه 1 الي 6 داراي مقدار ميانگين 50/4 بوده وبر اين اساس ميزان هويت شخصي بالاتر از مقدار متوسط را گزارش نموده اند.
براي خريد و دريافت پايان نامه زير گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 40,000 تومان