عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 71
دیروز : 56
بازدید کل : 122111
دانلود بررسي رابطه بين طلاق والدين و تاثيرش بر فرزندان

دانلود بررسي رابطه بين طلاق والدين و تاثيرش بر فرزندان

قيمت:45000 تومان

افيفي(2003) دريافت كه تعارض والدين پس از طلاق يكي از قوي ترين پيش بيني كننده هاي احساس گير افتادن كودك در رابطه كودك- والد پس از طلاق است .يعني هر چه مقدار تعارض بيشتر باشد احساس گير افتادن بيشتر است.عواملي كه غالباً رشد كودك را به دنبال طلاق كاهش مي دهند شامل افسردگي،مشكلات رفتاري،پيشرفت تحصيلي، واعتماد است. همراه با افسردگي بالا كودكاني كه والدين شان در سنين پايين طلاق مي گيرند احتمال زيادي وجود دارد كه مشكلات رفتاري نشان دهند(وودوارد،فرگوسن ، و


بلسكي،2000).


اهداف


هدف اصلي


بررسي رابطه بين طلاق والدين و تاثيرش بر فرزنداناهداف فرعي


بررسي رابطه ي بين تمسخر و اجتناب از سوي همسالان و طلاق والدين


بررسي رابطه ي بين سرزنش پدري و طلاق والدين


بررسي رابطه ي بين سرزنش مادري و طلاق والدين


بررسي رابطه ي بين اميد به بهم پيوستن دوباره و طلاق والدين


بررسي رابطه ي بين خودسرزنشي و تاثيرش و طلاق والدين


بررسي رابطه ي بين ترس از ترك و رها شدن و طلاق والدين


سوالات پژوهش


سوال اصلي


آيا بين طلاق والدين و تاثيرش بر فرزندان رابطه وجود دارد؟


سوالات فرعي


آيابين تمسخر و اجتناب از سوي همسالان و طلاق والدين رابطه وجود دارد؟


آيابين سرزنش پدري و طلاق والدين رابطه وجود دارد؟


آيابين سرزنش مادري و طلاق والدين رابطه وجود دارد؟


آيابين اميد به بهم پيوستن دوباره و طلاق والدين رابطه وجود دارد؟


آيابين خودسرزنشي و تاثيرش و طلاق والدين رابطه وجود دارد؟


آيابين ترس از ترك و رها شدن و طلاق والدين رابطه وجود دارد؟


فرضيات 


فرضيه اصلي


بين طلاق والدين و تاثيرش بر فرزندان رابطه وجود دارد.


فرضيات فرعي


بين تمسخر و اجتناب از سوي همسالان و طلاق والدين رابطه وجود دارد.


بين سرزنش پدري و طلاق والدين رابطه وجود دارد.


بين سرزنش مادري و طلاق والدين رابطه وجود دارد.


بين اميد به بهم پيوستن دوباره و طلاق والدين رابطه وجود دارد.


بين خودسرزنشي و تاثيرش و طلاق والدين رابطه وجود دارد.


بين ترس از ترك و رها شدن و طلاق والدين رابطه وجود دارد.


تعاريف نظري و عملياتي 


تعريف نظري


در دانش‌نامه بين‌المللي(2002)طلاق،انحلال قانوني‌ پيوند‌ ازدواجتعريف شـده اسـت.طبق اين تعريف،از ميان كليه مشكلات اجتماعي هيچيك به اندازه طلاق آثار‌ بـلندمدت‌ نـدارد.همچنين در ميان همه مشكلاتاجتماعي كه‌ پژوهشگران‌ اجتماعي بـا‌ آنـ‌ مـواجه‌ مي‌شوند،دشوارترين موضوعدر زمينه حل‌ علل و پيامدها،طلاق اسـت.بر اسـاس تعريف دانش‌نامه،طلاق،معمولا پس از يك دوره اختلال يا بي‌سازماني در‌ روابط‌ زناشويي واقعمي‌شود.انحلال زناشويي مفهوم وسيعي اسـت‌ كـه‌ طلاق‌ تنها‌ يكي‌ از اسبابآن اسـت.مرگ‌ يـكي‌ از دو همسر،متاركه و فـسخ ازدواج ،شكل‌هاي ديـگرانحلال زناشويي‌اند(دايرةالمعارف جهاني1،2002:54-51).
براي خريد و دريافت فايل مربوطه,بر روي گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد از پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.


خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 45,000 تومان