عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 87
دیروز : 166
بازدید کل : 237056
دانلود بررسي رابطه صميميت زناشويي با روابط فرازناشويي

دانلود بررسي رابطه صميميت زناشويي با روابط فرازناشويي

قيمت:50000 تومان

مقدمه


بيان مسئله


ضرورت و اهميت پژوهش


سوالات پژوهش


اهداف پژوهش


تعاريف نظري و عملياتي


متغيرهاي پژوهش


ادبيات نظري پژوهش


بي وفايي زناشويي


خيانت زناشويي


عوامل خيانت زناشويي


نظريه درماني


زوج خوشبخت و كامل


علل مشكلات و تعارضات در ميان زوجين


تعريف عهدشكني


انواع عهدشكني


پيامدهاي عهدشكني


علل عهدشكني


نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگي


نظريه عشق استرنبرگ: انواع عشق از ديدگاه علمي


پيشينه

روش پژوهش


جامعه مورد مطالعه


حجم نمونه


روش نمونه گيري


روش آماري


ابزاراندازه گيري  • ·       پرسشنامه بررسي نيازهاي صميميت باگاروزي

  • ·       Marital Intimacy Needs Questionnaire


روشهاي آماري براي تجزيه و تحليل داده ها


توصيف آماري


استنباطي
نتايج
تبيين فرضيات


محدوديت ها


پيشنهادات
منابع


خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 50,000 تومان