عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 91
دیروز : 166
بازدید کل : 237060
دانلود بررسي اثربخشي موسيقي درماني بركاهش افسردگي دانش آموزان

دانلود بررسي اثربخشي موسيقي درماني بركاهش افسردگي دانش آموزان

قيمت:40000 تومان

مقدمه


بيان مسئله


ضرورت واهميت پژوهش


سوالات پژوهش


اهداف پژوهش


)فرضيات


تعاريف نظري و عملياتي پژوهش


متغيرهاي پژوهش


تعاريف افسردگي


ديدگاهها ونظريه ها درمورد افسردگي


موسيقي درماني


نظريات موسيقي درماني


معيار هاي تخصصي براي موسيقي درمانگران


چگونه موسيقي درماني براي افرادي با نيازهاي سلامت ذهني متمايز  مي شود


پيشينه در ايران


پيشينه درخارج از كشور


روش اجراي تحقيق


طرح پژوهشي


روش اجراي تحقيق


حجم نمونه

نمونه  و روش نمونه گيري


ابزار پژوهش


پرسشنامه افسردگي بك


ابعاد پرسشنامه افسردگي بك


اعتبار وراويي


شيوه ي اجراي پژوهش


روشهاي آماري براي تجزيه و تحليل داده ها


روشهاي آماري و تجزيه و تحليل


بررسي نتايج


تبيين فرضيات


محدوديتها


پيشنهادها


منابع فارسي

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 40,000 تومان