عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 96
دیروز : 166
بازدید کل : 237065
بررسي نقش عوامل شخصيتي موثر بر ناسازگاري همسران در حال طلاق

بررسي نقش عوامل شخصيتي موثر بر ناسازگاري همسران در حال طلاق

قيمت:50000 تومان

چكيده


پژوهش حاضر به بررسي تاثيرعوامل شخصيتي درون‌گرايي در ناسازگاري همسران پرداخته است.   جامعه مورد مطالعه درپژوهش حاضر عبارتند از زنان متاهل شهر كرج.   باتوجه به جامعه مورد مطالعه وبرآورد حجم نمونه درحدود 100 نفراست كه آزمون آيسنك 90سوالي بزرگسالان برروي آنها اجراگرديده است .


با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي پيرسون بين عوامل شخصيتي و ناسازگاريي زناشويي به ميزان 50درصد رابطه مستقيمي وجود دارد. با توجه به آمار استنباطي، بين دو متغير رابطه­ مستقيم و متوسط و معني داري وجود دارد . .Pvalue=0/0001 در واقع مي­توان نتيجه گرفت كه بين دو متغير رابطه­ي خطي وجود دارد.كليد واژه ها:ناسازگاري،سازگاري،ويژگي هاي شخصيت،طلاق،زوجين


فصل اول: گستره علمي پژوهش

مقدمه.


1-1)بيان مسئله.....


1-2)ضرورت واهميت پژوهش.


1-3) اهداف پژوهش....


1-4) سوالات پژوهش..


1-5)فرضيات..


1-7)تعاريف نظري وعملياتي


2-1)فصل دوم:مباني نظري پژوهش.


ناسازگاري 


سازگاري.


سازگاري و ناسازگاري...


فروپاشي زندگي زناشوييعوامل موثر در سازش با همسر...


راه حل ناسازگاري...


بهداشت رواني ازدواج.


توافق و طرز فكر درباره امور جنسي


شخصيت (تعاريف و نظريه ها).....


تيپ هاي روانشناختي يونگ.


رويكرد يادگيري اجتماعي


رويكرد روانكاري .


مكانيسم هاي دفاعي فرويدي.


مراحل رشد رواني  جنسي شخصيت..


رويكرد پديدار شناختي(نظريه ي انسان گرا 


پيشينه درداخل كشور


پيشينه درخارج از كشور


فصل سومروش اجراي تحقيق


روش اجراي تحقيق.


جامعه آماري..


حجم نمونه


نمونه  و روش نمونه گيري 


طرح پژوهشي.


ابزار هاي پژوهش


شيوه ي اجراي پژوهش


روشهاي آماري براي تجزيه و تحليل داده ها


فصل چهارم:تجزيه وتحليل داده ها


فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 


نتايج.
براي خريد و دريافت فايل مربوطه,بر روي گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد از پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.

خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 50,000 تومان