عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 2
امروز : 83
دیروز : 166
بازدید کل : 237052
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش طلاق عاطفي

بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر كاهش طلاق عاطفي

قيمت:40000 تومان

عناوين

فصل اول: گستره علمي پژوهش


چكيده


مقدمه.


بيان مسئله..


ضرورت واهميت پژوهش.


سوالات پژوهش.


اهداف پژوهش.

فرضيات.


متغيرهاي پژوهش.


1-7) تعاريف نظري و عملياتي پژوهش.


2-1)فصل دوم:..


تعاريف مرتبط با طلاق.


تأثير مشكل اقتصادي روي كيفيت و بي ثباتي زندگي زناشويي.


عوامل موثر در پايداري ازدواج.


روابط خارج از زناشويي 


انواع طلاق


طلاق عاطفي


شرايط علي طلاق عاطفي


  مراحل رشد تعارض زوجين.


مهارت هاي زندگي...


محورهاي آموزش مهارت هاي زندگي


انواع مهارت هاي زندگي.4


پيشينه در.ايران


پيشينه در خارج از كشور


فصل سومروش اجراي تحقيق.


نوع روش پژوهش.


جامعه آماري­، نمونه و روش نمونه­گيري.


حجم نمونه و روش نمونه گيري


روش گردآوري اطلاعات.


ابزارهاي پژوهش.


روشهاي آماري براي تجزيه و تحليل داده ها


فصل چهارم تجزيه وتحليل آماري.


آمار توصيفي


آزمون فرضيه هاي پژوهش


فصل پنجم نتايج پژوهش


بررسي نتايج.


محدوديتها 


پيشنهادها 


منابع فارسيبراي خريد و دريافت فايل مربوطه,بر روي گزينه دانلود در پايين فشار دهيد بعد از پر كردن مشخصات خود و واريز مبلغ از طريق درگاه آنلاين فايل در اختيار شما قرار خواهد گرفت با تشكر.خريد      سوال از فروشنده

قیمت : 40,000 تومان